Grunt Maximus Penetral

Grunt Maximus Penetral

600.55

Maximus Penetral jest gotowym do użycia roztworem wodnym nieorganicznych krzemianów, do wzmacniania chłonnych, słabych, kruchych i pylistych, na skutek niewłaściwej pielęgnacji wilgoci, podłoży cementowych. Parkiet na tak wzmocnionym podłożu klei klejami dwuskładnikowymi Maximus 501, Maximus PU lub jednoskładnikowym polimerowym Maximus Elastic.

Opakowanie: 25 kg.

Informacje dodatkowe

Waga 25 kg

Pliki do pobrania