manometr-basic

Mnometr Basic

240.77

Manometr w wersji podstawowej do miernika CM