Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed przemysłowym lub profesjonalnym użyciem produktów, w których stężenie diizocyjanianów indywidualnie i w połączeniu jest większe niż 0,1 %.

Obowiązek ten dotyczy następujących produktów:

  • Produkty Maximus

– klej Maximus PU                  szkolenie nr: 048

– grunt Maximus FAST 500     szkolenie nr: 005

– grunt Maximus GPS             szkolenie nr: 005

– grunt Maximus GP               szkolenie nr: 005

 

  • Produkty Berger-Seidle

– klej BergerBond P2S             szkolenie nr: 048

– grunt BergerPrimer P           szkolenie nr: 005

– lakier UNO                           szkolenie nr: 005

Aby uzyskać bezpłatny dostęp do udziału w szkoleniu należy postępować zgodnie z instrukcją:

 

  1. Ze sklepu Play lub App Store należy pobrać aplikację firmy Chimiver.
  2. Po rozwinięciu menu w lewym górnym rogu należy wybrać sekcję „Diisocyanate training”, a następnie zarejestrować swoją firmę (wprowadzić dane firmy oraz ilość potrzebnych voucherów.
  3. W ciągu 24-48 godz. od momentu rejestracji otrzymacie Państwo maila z linkiem wyjaśniającym całą procedurę rejestracji wszystkich uczestników, (nazwy/ kody voucherów, które należy wpisać podczas płatności) oraz sposób przeprowadzenia szkolenia.
  4. Należy ustawić hasło.
  5. Następnie należy zalogować się za pomocą podanego hasła i adresu e-mail a następnie rozpocząć szkolenie.
  6. Szkolenie trwa ok. 40 minut i składa się z 2 modułów:

– moduł 1 obejmuje szkolenie teoretyczne

– moduł 2 zawiera quiz, który należy pomyślnie ukończyć.

Po pomyślnym ukończeniu quizu otrzymasz certyfikat, który jest ważny przez 5 lat. Powodzenia !!!!