manometr-basic

Mnometr Basic

252.49

Manometr w wersji podstawowej do miernika CM